De basis: het gesprek

De Effectenarena heeft een speciale plek in mijn gereedschapskist. In 2008 stond ik aan de wieg van dit basisinstrument voor maatschappelijk rendement. Tijdens de SEV-experimenten (nu: Platform31) rond maatschappelijk rendement bleek er veel behoefte aan een simpel hulpmiddel om effecten scherp te benoemen. Een gesprek, volgens de vier stappen van de Effectenarena, blijkt vaak veel helderheid te verschaffen in soms best wel ingewikkelde zaken.

 


 

Een nieuwe standaard uitgewerkte effectenarena

In de loop der tijd is de Effectenarena uitgegroeid tot een nieuwe standaard voor effectmeting. Corporaties stellen van elke maatschappelijk investering boven de x euro een Effectenarena op. De Effectenarena is opgenomen in de MKBA-leidraad van het ministerie van BZK. Adviseurs nemen het mee in hun gereedschapskoffertje. En ook buiten het domein van wijkontwikkeling duikt het instrument steeds vaker op. Bijvoorbeeld als onderlegger van zwaardere, cijfermatige analyses.

 


 

De kracht

¬ maatschappelijke investeringen worden zakelijk beschouwd: wie investeert, maar ook wie incasseert?;
¬ het stimuleert mensen een inhoudelijk perspectief te pakken, even los van hun organisatorische belangen;
¬ de Effectenarena is gratis en van iedereen;
¬ het is een doe-het-zelf-instrument, dus met enige oefening kan iedereen het zelf toepassen;
¬ als basisinstrument biedt het makkelijk aansluiting op uitgebreidere methoden als SROI en MKBA.

 


 

voorbeeld effectenarenaOp uw maat

Als ontwikkelaar van het instrument weet ik de Effectenarena op uw maat te snijden. Bijvoorbeeld voor een succesvolle introductie in uw organisatie. Of als inspirerende start-up voor een maatschappelijk project. Of om de 'maatschappelijke business' van uw investering te ontdekken.

Zie bronnen voor meer informatie en diverse 'downloads'.

 


 

Breed inzetbaar

De Effectenarena is toegepast bij:

¬ een woon-zorgconcept
¬ wijk-/buurtteams
¬ het verkopen van huurwoningen
¬ ss De Rotterdam
¬ een wijksteunpunt
¬ een groot jaarlijks cultureel wijkfestival
¬ preventieve screening van 65+-bewoners
¬ weekendscholen
¬ woonservicegebieden
¬ achter de voordeur-projecten
¬ kluswoningen
¬ een innovatieve, netwerkmatige zorg-/welzijnsaanpak
¬ een buurtbeheerbedrijf
¬ energiemaatregelen
¬ een wijkrestaurant
¬ een grootschalige gebiedsontwikkeling
¬ buurtbeheerders
¬ vrouwenopvang
¬ een herbestemde kerk
¬ een culturele instelling
¬ brede scholen
¬ binnenstadservice.nl
¬ een tuinenproject
¬ coaching startende wijkondernemers
¬ wijkontwikkeling gericht op bewonersparticipatie
¬ en vele andere projecten...