Evaluatie Nieuwe Stijl

Overal in het land krijgt 'Welzijn nieuwe stijl' en de 'Wmo-transitie' vorm. Professionals krijgen de ruimte. De vraag van de bewoner staat voorop en ondersteuning wordt eerst in de eigen omgeving gevonden. Tegen een achtergrond van krapper wordende budgetten en een herschikking van betrokken partijen.

Is zo'n aanpak effectief? Levert het meer op voor bewoners? Is het wellicht goedkoper? Met een standaardevaluatie is dat lastig te beantwoorden. Voor elke bewoner leidt het immers tot andere activiteiten, en andere effecten.

Evaluatie Nieuwe Stijl pakt het daarom anders aan:
¬ een interventiebeeld wordt opgebouwd uit het echte cases, met oog voor de nuance;
¬ ruimte voor leren en ontwikkelen van teamleden en gericht op kennisdeling;
¬ vanuit een evaluatie-opzet die zich gaandeweg vormt, in reactie op de bevindingen en inbreng van betrokkenen;
¬ meer coachend en gericht op ontwikkeling, en minder beoordelend als buitenstaander;
¬ financiële gevolgen helder maken, en direct koppelen aan de effecten van de bewoner.

 


 

logo effectencalculatorZusje

Tijdens diverse evaluaties in het sociale domein is de Effectencalculator ontstaan. Dit nieuwe 'zusje' van de Effectenarena zet betrokken aan tot een inspirerend en gestructureerde gesprek rond drie vragen:
¬ wat gebeurt er in het leven van de bewoner/client?
¬ welke ondersteuning is hiervoor nodig?
¬ wat is het prijskaartje daarvan?

Door dezelfde drie vragen ook te stellen voor de situatie zonder interventie, wordt snel duidelijk waar de meerwaarde ligt.

 


 

maatschappelijke prijslijstMaatschappelijke prijslijst

Om de financiële kant makkelijker in beeld te krijgen, werkt de Effectencalculator met de 'maatschappelijke prijslijst'. Wat kosten 10 bezoeken aan de huisarts? Wat is de prijs van een uithuiszetting? Of 2 dagen dagactiviteit met lichte begeleiding?

 


 

voorkant informatieblad EffectencalculatorBijzondere eigenschappen

De Effectencalculator...
¬ verbindt op een unieke wijze de meerwaarde voor de bewoner/cliënt met de zakelijke, organisatorische kant van een interventie/aanpak;
¬ rekent alleen met echt geld: euro's die ook echt door iemand worden uitgegeven;
¬ bevordert het vakmanschap van de betrokkenen door 'case-learning'.

Zie ook het informatieblad.

 


 

Op weg naar Effectencalculator 3.0

De Wmo-werkplaats Nijmegen (fase 2) laat de Effectencalculator doorgroeien. De deelnemers van een train-de-traintraject krijgen ervaring met instrument. Ze gaan onder begeleiding van de 'rekenmeesters' aan de slag om hun eigen evaluatievragen te beantwoorden. En met hun ervaringen maken we het instrument beter.

De ontwikkelwerkplaats is een gezamenlijk initiatief met Ecorys en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

logo HAN