Introducerenconcept mr

Het denken over maatschappelijke effecten staat bij veel organisaties op de agenda:
¬  om goede van slechte projecten te onderscheiden;
¬  om ideeën en plannen sterker te maken;
¬  om zelf projecten en beleid goed te evalueren;
¬  om samen met partners tot betere inhoud te komen.

effectenarenaIn de loop der jaren verzorgde ik vele workshops, trainingen, colleges, etc. over dit thema. Het gaat dan vaak over:
¬  kennismaken met het basisinstrument Effectenarena;
¬  het opstellen van eigen afwegingskader;
¬  het denken in effecten op de agenda zetten bij belanghouders;
¬  een introductie op de diverse instrumenten;
¬  het uitdiepen van de relatie tussen maatschappelijke effecten en vastgoed;
¬  in een dagdeel kijken hoe een organisatie meer professionaliteit kan ontwikkelen rond maatschappelijke effecten.

 


 

Analyseren

zoekenVaak is er meer over de effecten van een project te zeggen, dan op het eerste oog lijkt. Een goede effectanalyse brengt dat aan het licht.
Ik analyseerde al vele projecten: innovatieve welzijnsaanpakken, Weekendscholen, buurtmeesters, ss De Rotterdam, woonservicegebieden, MFA's, vrouwenopvang. Soms voordat ze van start gaan (ex ante). Soms als ze al werkzaam zijn (ex durante). Soms als het afgerond is (ex post).

GereedschapskistUitgangspunten bij alle effectanalyses:
¬  het betrekken van belanghouders. Alleen zij kunnen effecten op hun waarde schatten;
¬  een heldere en eerlijke rapportage;
¬  niet zwaarder dan nodig. Met nog dieper graven kom je meer te weten. Interessant, maar is het nodig? Lichte analyses waar het kan, zware waar het moet. Bijvoorbeeld omdat het een duur project is, of omdat het erg onzeker is.

Veel analyses starten met de Effectenarena. Een beproefd hulpmiddel om een eerste zicht te krijgen op de verwachte effecten. Met deze kaart in de hand kan de analyse stap voor stap verdiept worden. Wilt u de waarde van effecten uitdrukken in euro's? Bent op zoek naar harde cijfers? Of laat u zich liever overtuigen door stevige verhalen van echte mensen?

Elke analyse is maatwerk. Vaak zijn meerdere instrumenten nodig om tot een mooi resultaat te komen. Gelukkig is de gereedschapskist goed gevuld.

 


 

Innoveren

innoverenHet vakgebied van maatschappelijke effectanalyse is nog jong. Dat betekent dat er nog veel vernieuwing nodig, en mogelijk is. De afgelopen jaren heb ik daar mijn steen aan bijgedragen.

Zo stond ik aan de wieg van de Effectenarena, de maatschappelijke prijslijst en de Effectencalculator. Ben ik mede-initiatiefnemer van Wat Werkt in de Wijk - de kennisbank en vakgemeenschap voor effectieve wijkinterventies. Verzamel ik met anderen kennis over effectief intervenieren in de Wat Werkt Studio. Heb ik regelmatig contact met vele collega's in het veld.

innovatieInnoveren is niet makkelijk. Het leidt ook lang niet altijd tot bruikbare resultaten. Maar af en toe heb je iets te pakken. En daar doe je het voor. Ik zoek graag met u mee.