Inspireren en ordenen

screenshot WWidWWat Werkt in de Wijk is de landelijke kennisbank voor effectieve interventies in de wijk. U vindt er beschrijvingen van vele interventies, die u met een 'Funda-achtige' functionaliteit kunt zoeken.

En WWidW-partners kunnen u ook zelf beschrijvingen opstellen. Een wizard in zeven stappen begeleidt de professionals daarbij. Veel partners gebruiken dit om beter zicht te krijgen op hun portefeuille van maatschappelijke projecten.

WWidW ontwikkelt zich, onder de vleugels van Platform31, als een plek waar kennis over effectieve wijkinterventies bij elkaar komt. Als mede-initiator en ontwikkelaar bouw ik graag mee.

 


 

Uit de praktijk en goed uitgewerkt

werking WWidWDe kennisbank is opgebouwd uit twee soorten beschrijvingen:
¬ praktijkbeschrijvingen: interventies zoals ze daadwerkelijk plaatsvinden, meestal beschreven door de betrokken professional zelf;
¬ archetype-beschrijvingen: een uitgebreidere beschrijving, gebaseerd op diverse praktijken in het land en de beschikbare theorie, opgesteld door objectieve experts.

 


 

Het eerste idee: een canon

quote canonHet idee voor Wat Werkt in de Wijk ontstond in 2010, tijdens de voorbereiding van een KEI-expertmeeting en na wat vingeroefeningen op de zolderkamer. Veel kennis over wat goed werkt is versnipperd. Bovendien werken in de wijk professionals van uiteenlopende pluimage. Allemaal vanuit hun eigen vakmanschap, met hun eigen taal en normen.

Dat kon slimmer. Een 'lingua franca' - een door wijkprofessionals gedeelde vaktaal - biedt daarvoor de sleutel. In combinatie met een modern, webbased platform. De oorspronkelijke 'lingua franca'-notitie formuleerde het beeld, dat nu werkelijkheid is.

 


 

De ruggengraat: de effectordening

effectoverzicht WWidWElke vakgemeenschap die zichzelf serieus neemt, ontkomt niet aan een vorm van standaardisering. De 'taxonomie' - de kunst van het indelen - bestaat bij WWidW uit de effectordening: een overzicht van de ca. 140 meest voorkomende effecten van wijkontwikkeling. Landelijke beschikbare kennis kan hieraan gekoppeld worden. Zo zijn al zo'n 100 indicatoren geïnventariseerd. Momenteel wordt andere kennis verzameld.
Door elke beschrijving te koppelen aan een enkele effecten uit deze ordening, wordt de bijbehorende kennis vanzelf op maat aangeboden.

Klik hier voor de actuele WWidW-effectordening.

 


 

De heilige graal

De kennisbank is opgezet vanuit de gedachte dat het goed is dat professionals hun eigen interventies opbouwen. Niet klakkeloos 'best practices' uitrollen, maar hun eigen wiel uitvinden. Dat is nodig om de lokale maat te vinden en om eigenaarschap te ontwikkelen. Dat laatste blijkt telkens weer een belangrijke 'driver' voor effectiviteit.

Maar, dat moeten ze wel slim doen. Professionals doen er verstandig aan bewezen effectieve mechanismen in te bakken in hun eigen interventie.

Het identificeren van deze heilzame mechanismen is de eerste grote opgave voor Wat Werkt in de Wijk. Door veel lokale projecten systematisch te beschrijven, met bijvoorbeeld dezelfde effectordening, kunnen we veel leren over wat telkens weer goed werkt. En dan hebben we weer een stukje te pakken van de heilige graal van effectieve wijkinterventies.

De tweede grote opgave is het stimuleren van vakmatig werken in de wijk. Doelen helder bespreken. De realisatie van effecten monitoren. Wat Werkt in de Wijk maakt dat een stuk makkelijker. Bijvoorbeeld door geschikte effect-indicatoren op een presenteerblaadje aan te bieden. Of door met een muisklik te rapporteren in meerdere pdf-vormen.

 


 

In ontwikkeling

partners WWidWEen levensvatbare kennisbank bouw je niet van vandaag op morgen. Je moet slim nadenken over de architectuur om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken. Je moet organisaties in de praktijk ook echt iets te bieden hebben met gebruikerswaarde. Je moet nadenken over een duurzaam en robuust verdienmodel. Je moet zowel de lokale professional in de wijk, als de wetenschapper aanspreken. Een interessante puzzel die we voor een deel nog steeds aan het leggen zijn.

logo corpovenistaMaar een eerste deel van de puzzel is al gelegd. In eerste instantie, in 2011 en 2012, door een ontwikkelgroep met 12 partners van Corpovenista. De huidige WWidW-partners van Platform31 bouwen er verder aan.

Momenteel werk ik als WWidW-ontwikkelaar, in opdracht van Platform31, aan een meet- en monitoringsmodule, het identificeren van nieuwe archetypen om met de vakgemeenschap te beschrijven, het ontsluiten van meer kennis rond effecten en lesmateriaal om het beschrijven van interventies te ondersteunen.